Yhteystiedot

Ruukkigolf
Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU

Caddiemaster
019-245 4485
toimisto@ruukkigolf.fi

Aukioloajat

Ruukkigolf:
Suljettu | Golfautot:EI sallittu
Par 3:
Suljettu
Range:
Suljettu | Suljettu tältä kaudelta, lyöminen omilla palloilla sallittu.
Caddiemaster:
Ark 9:00-17:00 vkl 9:00-17:00.
Toimisto:
Ark 10:00-15:00 .
Ravintola:
Suljettu

Ruukkigolf ry kokouskutsu / Bruksgolf rf möteskallelse

RUUKKIGOLF r.y. SYYSKOKOUSKUTSU

Ruukkigolf ry:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen syyskokoukseen, lauantaina 23.11.2019 klo 12.00 Ruukkigolfin klubitalolla (Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 pykälässä mainitut asiat.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen

– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Toimintavuodelle 2020 vahvistetaan

– toimintasuunnitelma
– tulo- ja menoarvio
– liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 1. Toimintavuoden 2020 hallitus
  – puheenjohtajan valinta
  – varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
 2. Toimintavuoden 2020 tilintarkastaja
  – valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja hänelle varamies
 3. Muut asiat
 4. Kokouksen päättäminen

Kokoustarjoilua ajatellen toivomme, että ilmoitat osallistumisestasi etukäteen 20.11.2019 mennessä: nina.sampakoski@ruukkigolf.fi

Raaseporissa 29. lokakuuta 2019

Ruukkigolf ry:n hallitus

 

BRUKSGOLF r.f. MÖTESKALLELSE

Bruksgolf rf:s medlemmar kallas till ordinarie höstmöte, lördagen den 23.11.2019 kl 12.00 i Bruksgolfs klubbhus (Sandbackavägen 100, 10420 Skuru).

I mötet behandlas ärenden enligt paragraf 9 i föreningens stadgar.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets konstitution
  – val av ordförande
  – val av sekreterare
  – val av två protokolljusterare
  – val av två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet
 4. Mötets arbetsordning
 5. Verksamhetsåret 2020
  – fastställande av verksamhetsplan
  – fastställande av budget
  – fastställande av inskrivnings- och medlemsavgifter
 6. Styrelsen för verksamhetsåret 2020
  – val av ordförande
  – val av ordinarie medlemmar och suppleanter
 7. Revisor för verksamhetsåret 2020
  – val av revisionssamfund eller revisor och revisorsuppleant
 8. Övriga ärenden
 9. Mötets avslutande

Med tanke på serveringen hoppas vi att du anmäler om ditt deltagande senast den 20.11.2019 till nina.sampakoski@ruukkigolf.fi

Raseborg den 29 oktober 2019

Styrelsen för Bruksgolf r.f.

Jaa:
Kategoriassa Ajankohtaista