Yhteystiedot

Ruukkigolf
Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU

Caddiemaster
019-245 4485
toimisto@ruukkigolf.fi

Aukioloajat

Ruukkigolf:
Kesägreenit | Golfautot:EI sallittu
Par 3:
Auki
Range:
Auki | Suljettu tiistaisin klo 7-11, huolto
Caddiemaster:
Ark 9:00-17:00 vkl 9:00-17:00.
Toimisto:
Ark 10:00-16:00 .
Ravintola:
vkl 9:00-17:00.

RY:N SYYSKOKOUSKUTSU

Tässä kutsu Ruukkigolf ry:n varsinaiseen syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 17.11.2018 klo 12:00.
Tervetuloa!

Nedan hittar ni möteskallelse till Bruksgolf rf:s ordinarie höstmöte lördagen den 17.11.2018 klo 12:00.
Välkomna!

 

RUUKKIGOLF ry KOKOUSKUTSU 

Ruukkigolf ry:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 17.11.2018 klo 12.00 Ruukkigolfin klubitalossa (Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 pykälässä mainitut asiat.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen

– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Toimintavuodelle 2019 vahvistetaan

– toimintasuunnitelma
– tulo- ja menoarvio
– liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 1. Toimintavuoden 2019 hallitus
  – puheenjohtajan valinta
  – varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
 2. Toimintavuoden 2019 tilintarkastaja
  – valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja hänelle varamies
 3. Muut asiat
 4. Kokouksen päättäminen

Kokoustarjoilua ajatellen toivomme, että ilmoitat osallistumisesta etukäteen 15.11.2018 mennessä: nina.sampakoski@ruukkigolf.fi

Raaseporissa 1 päivänä marraskuuta 2018
Ruukkigolf ry:n hallitus

 

BRUKSGOLF rf MÖTESKALLELSE
Bruksgolf rf:s medlemmar kallas till ordinarie höstmöte, lördagen den 17.11.2018 kl 12.00 i Bruksgolfs klubbhus (Sandbackavägen 100, 10420 Skuru). I mötet behandlas ärenden enligt paragraf 9 i föreningens stadgar.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets konstitution
  – val av ordförande

   – val av sekreterare
   – val av två protokolljusterare
   – val av två rösträknare

 1. Mötets laglighet och beslutförhet
  4. Mötets arbetsordning
  5. Verksamhetsåret 2019

   – fastställande av verksamhetsplan
   – fastställande av budget
   – fastställande av inskrivnings- och medlemsavgifter

 1. Styrelse för verksamhetsåret 2019
  – val av ordförande
  – val av ordinarie medlemmar och suppleanter
 2. Revisor för verksamhetsåret 2019
  – val av revisionssamfund eller revisor och revisorsuppleant
 3. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

Med tanke på serveringen hoppas vi att du anmäler om ditt deltagande senast den 15.11.2018: nina.sampakoski@ruukkigolf.fi

Raseborg den 1 november 2018
Styrelsen för Bruksgolf r.f.

Jaa:
Kategoriassa Ajankohtaista