Yhteystiedot

Ruukkigolf
Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU

Caddiemaster
019-245 4485
toimisto@ruukkigolf.fi

Aukioloajat

Ruukkigolf:
Suljettu | Golfautot:EI sallittu
Par 3:
Suljettu
Range:
Suljettu | Suljettu tältä kaudelta, lyöminen omilla palloilla sallittu.
Caddiemaster:
Ark 9:00-17:00 vkl 9:00-17:00.
Toimisto:
Ark 10:00-15:00 .
Ravintola:
Suljettu

YHTIÖKOKOUS / BOLAGSSTÄMMA 21.4.2018

JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 21.4.2018 klo 12.00 klubitalolla. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto, hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että yhtiökokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla sekä hallituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta.

Ilmoittautumiset osallistumisesta yhtiökokoukseen ja mahdolliset valtakirjat otetaan vastaan alkaen klo 11 ennen kokouksen alkua. 

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä ja saatavissa kentän toimistossa viikkoa ennen kokousta tai pyynnöstä sähköpostilla (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

Tervetuloa!

 

Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls lördagen den 21.4.2018 kl. 12.00 på klubbhuset. Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter, styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämman även kan sändas med e-post samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

Anmälningar om deltagande i bolagsstämman och eventuella fullmakter tas emot fr.o.m. kl.11 före bolagsstämmans början.

Bokslutshandlingarna samt övriga förslag som skall behandlas på stämman finns till påseende för aktieägarna och kan erhållas på banans kontor en vecka före stämman eller på begäran per e-post (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

Välkommen!

Kokouskutsu/Möteskallelse

 

Jaa:
Kategoriassa Ajankohtaista