IMG_7899

Kutsu ry kevätkokoukseen 22.4.2023

RUUKKIGOLF RY KOKOUSKUTSU

Ruukkigolf ry:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen kevätkokoukseen lauantaina 22.4.2023 klo 10:00 Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 pykälässä mainitut asiat.

Paikka: Ruukkigolf, Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru

ESITYSLISTA

1  Kokouksen avaus
2  Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4  Kokouksen työjärjestys
5  Toimintavuoden 2022
– tilinpäätös
– toimintakertomus
– tilintarkastajien lausunto
6  Toimintavuoden 2022
– tilinpäätöksen vahvistaminen
– vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
7  Kokouksen päättäminen

Raaseporissa 4. päivänä huhtikuuta 2023
Ruukkigolf ry:n hallitus

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 17.4.2023 klo 17.00 mennessä osoitteeseen: toimisto@ruukkigolf.fi tai puhelimitse 019-245 44 85

______________________________________________

BRUKSGOLF RF
MÖTESKALLELSE 

Bruksgolf rf:s medlemmar kallas till ordinarie vårmöte lördagen den 22.4.2023 kl 10.00.
Mötet behandlar de i föreningens stadgar i paragraf 9 nämnda ärenden.

Plats: Bruksgolf, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets konstitution
  val av ordförande
  val av sekreterare
  val av två protokolljusterare
  val av två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet
 4. Mötets arbetsordning
 5. Verksamhetsåret 2022
  bokslut
  verksamhetsberättelse
  revisorernas utlåtande
 6. Verksamhetsåret 2022
  fastställande av bokslut
  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
 7. Mötets avslutande

Raseborg, den 4 april 2023
Styrelsen för Bruksgolf rf

ANMÄLNINGAR TILL MÖTET
Vänligen anmäl dig till mötet senast 17.4.2023 klo 17:00 till toimisto@ruukkigolf.fi eller per telefon 019-245 448 55.