Toimikunnat

Junioritoimikunta

Ruukkigolfin junioritoiminnalle on myönnetty Golfliiton Laatumerkki. Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on tarjota tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille.

 • Junioritoimikunnan keskeisimmät tehtävät:
 • Valvoo juniorien etuja yhdistyksessä ja seuratoiminnassa.
 • Järjestää juniorien valmennus- ja opetustoiminnan siten, että se tukee sekä kilpailevia että harrastavia poikia ja tyttöjä.
 • Järjestää junioreille sääntö- ja etikettikoulutusta.
Järjestää seuran juniorikilpailut (kilpailujärjestelyt, sponsorit, palkinnot).
 • Mahdollistaa seuran juniorien osallistumisen yleisiin valtakunnallisiin juniorikilpailuihin (Future Tour, FJT Challenge, Finnish Junior Tour, SM-kisat, seuraottelut jne.) ja hoitaa yhdessä toimiston kanssa ilmoittautumiset, majoitus- ja matkajärjestelyt.
 • Tiedottaa junioritoiminnasta.
 • Toimii seuran junioritoiminnan kehittämiseksi.
 • Vastaa kilpailevien junioreiden tukijärjestelmän kehittämisestä ja käytöstä.

 

Seuraa meitä myös facebookissa RuukkigolfJuniorit ja kotisivujen junnusivuilta

Junioritoimikunta 2023

Juniorikapteeni Taru Röman

Muut toimikunnan jäsenet ovat Kaj Karlsson, Päivi Peltola ja Mari Röman (junioreiden edustaja)

Tervetuloa!

Kenttätoimikunta

 • Toimii linkkinä jäsenistön ja kenttämestarin sekä toimitusjohtajan välillä.
 • Vastaa tiedottamisesta jäsenistölle kentänhoidollisista asioista ja toimenpiteistä sekä pyytää jäsenistöltä aloitteita kentän kehittämiseksi.
 • Kenttätoimikunnan puheenjohtaja on yhdistyksen edustaja kenttätyöryhmässä, joka laatii kentän hoidon ja kunnostuksen tavoitteet.
 • Kenttätoimikunta hoitaa omatoimisesti paalutuksen kunnossapidon ja kentän muut merkinnät sääntöjen mukaisesti ja suuremmissa töissä järjestää talkoita yhdessä kenttämestarin kanssa ja hankkii niihin tarvittavan määrän jäseniä.
 • Toimii talkoissa ”työnjohtajana”.
 • Vastaa paikallissäännöistä, joiden on oltava golfin sääntöjen ja liiton mallisääntöjen mukaiset.
 • Kehittää kentän peliturvallisuutta ja esittää toimenpiteitä, joilla parannetaan peliturvallisuutta.
 • Kehittää toimenpiteistä, joilla lisätään pelin sujuvuutta.
 • Informoi kilpailutoimikuntaa kilpailuun vaikuttavista kentän erikoisolosuhteista.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

 • Laatii vuosittaisen kilpailukalenterin sekä -budjetin, jotka hallitus käsittelee ja hyväksyy.
 • Vastaa kilpailujen järjestämisestä, tiedottamisesta ja palkinnoista.
 • Vastaa myös aikuisikäisten edustuspelaajien taloudellisesta avustamisesta.
 • Laatii seuran kilpailujen kilpailumääräykset sekä ohjeet kilpailunjohtajille ja starttereille.
 • Anoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa arvokilpailuja.
 • Huolehtii avoimien kilpailujen tietojen toimittamisesta Golfliiton kilpailukalenteriin.
 • Vastaa kilpailumääräysten noudattamisesta seurassa.
 • Kannustaa seuran jäseniä osallistumaan eri tason kilpailuihin.

 

Tasoitusten valvonta ja kirjaaminen

 • Kilpailutoimikunta hoitaa yhdessä toimiston kanssa tasoitusten valvonnan, ylläpidon ja kirjaamisen.
 • Kilpailutoimikunta vastaa seuran tasoitusvastaavan nimittämisestä.

Naistoimikunta

Naistoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäseniä, sekä ylläpitää ja lisätä seurahenkeä.

Nämä saavutetaan yhteisillä tapahtumilla, teemailloilla, talkoilla ja leikkimielisillä kilpailuilla. Mm:

 • Peli-illat uusille pelaajille
 • Naisten treeni-illat
 • Lady Cup

Senioritoimikunta

 • Ylläpitää ja kehittää senioritoimintaa.
 • Luo yhteyksiä muiden seurojen senioreihin ja ylläpitää vanhoja toimivia kontakteja.
 • Laatii kullekin pelikaudelle runkosuunnitelman senioriohjelmaksi, joka pitää sisällään mm. senioreiden seuraottelut, vierailut muilla kentillä ja Sennujen Kilpailukalenterin.
 • Järjestää sääntö-, tekniikka- ja pelikoulutusta ainakin kerran pelikauden aikana yhteistyössä toiminnanjohtajan, seuran kapteenin ja pron kanssa.
 • Ylläpitää vanhoja hyviä suhteita senioritoimintaa sponsoroiviin tahoihin ja pyrkii löytämään uusia tukijoita.
 • Tiedottaa senioreita valtakunnallisista Suomen Golfsenioreiden (SGS) järjestämistä senioritapahtumista ja Suomen Golfliiton seuralle toimittamasta seniorimateriaalista.
 • Kannustaa senioreita osallistumaan eri Toureihin kukin omalla tasollaan Finnish Senior Tourista paikallisen tason kilpailuihin
 • Pyrkii tiedottamaan seuran vaikutusalueella golfin terveysvaikutuksista eri tahoille.